zaterdag 31 juli 2010

Select light

Tegenwoordig kom ik alleen meer buiten bij het eerste en laatste licht, zacht en puur die heel mooi de contrasten tot zijn recht brengen... maar ook 's nachts ben ik dikwijls op pad!
Onlangs deed ik een wandeling langs de Nederschelde aan mijn deur en kon ik deze twee beelden vasthouden.
Nowadays I just come out more in the first and last light, soft and pure that beautifully contrasts its right to bring ... but at night I am often on the road! Recently I took a walk along the Lower Schelde to my door and I could hold those two images.

woensdag 28 juli 2010

Achteraf

Het zit er op, gedaan, nog één jaar wachten tot het terug zover is, terug 10 dagen dag en nacht feest, muziek, een super bruisende stad, een stad op zijn best waar iedereen welkom is, waar samen gedronken kan worden zonder meer, waar een mens een mens zijn kan, dat is de stad waar ik woon leef en werk, fotografeer en van het leven geniet! de criticasters zullen wel genoeg tegenargumenten hebben maar ik trek het mij niet aan, ik leef hier graag! Soms niet echt volledig nuchter heb ik deze feesten min of meer kunnen vastleggen op beeld, artiesten en muziekstijlen die ik graag heb en hoor, vrijwillig en voor de fun, soms moeilijk en met moeilijkheden maar dat neem ik er heel graag bij! :-) Ik wil de mensen bedanken die mij gesteund hebben tijdens dit foto werk en ook iedereen die ik nieuw leren kennen heb, iedereen die er was op de feesten...
It is over, done, wait another year to back that far, back 10 days day and night festival, music, a very exciting city, a city at its best where everyone is welcome, along which can be drunk without more, where a man a man can, that is the city where I live, live and work, photography and enjoying life! the critics will have plenty of counter arguments but I have to pull me, I live here please! Sometimes I have not really fully sober these parties more or less able to capture images, music and artists that I like and I hear, voluntarily and for fun, sometimes hard and difficult but I do love to! :-) I would like to thank the people who supported me during this work, and everyone I'm new to know, everyone who was there at the party and everyone I've been drinking liters of beer ...

The Day After day "11"

Cleaning up my City... Bye Gentse Feesten ...

Day 10 "the end"

The last day, day 10 on St Jacobs with Raymond Van Het Groenewoud! ...

zaterdag 24 juli 2010

Dag 7 " St Baafs "

Alle moed samen gesprokkeld om zoals elk jaar de toren van St Baafs te bestijgen, ik zou dit steeds beter doen aan het begin van de feesten, de gezondheid zou dit beter toelaten...
All together gleaned courage to like every year the tower of St Bavo to climb, I would always do better at the start of the celebrations, health would allow better ...

Day 6 " Lonely Drifter Karen"

St Jakobs...

Dag 6 Belgian Double Dutch Crew

Street Robe Skipping!

donderdag 22 juli 2010

Day and Night

Gentse Feesten, dan leven de mensen in onze stad omgekeerd, nachts wakker en overdag slapen... sommige niet in hun bed maar dan wel in één of ander park, zonder dat de politie er problemen over maakt, in welke andere stad kan dit nog??
Ghent Festival, then the people living in our city reversed, awake at night and sleep during the day ... some not in their beds but in some park, without the police there to create problems in any other city can not?

Day 5, Staff Des Leaders

Belgium Congo group with very nice music...