zaterdag 20 maart 2010

vrijdag 12 maart 2010

eye

Stad, soms gehuld in donkerte en een speciale sfeer van afwijzing en troosteloosheid, toch is er een lichtpunt in deze donkerte, door lachende mensen of door een vorm van kunst, graffiti...

Voor veel mensen een doorn in het oog voor anderen een opfleuring van hun buurt of straat, soms heel groot soms heel eenvoudig en heel vaak men een boodschap!
Reclame borden zijn overal te zien in het straat beeld en is " maatschappelijk aanvaard " voor vele toch, geven deze een positeve boodschap?? ik denk het niet, het is een vuil afkooksel van de maatschappij berust op geld en productie!

City, sometimes shrouded in darknis and a special atmosphere of rejection and at, but there is a ray of light in this darknis, by laughing people or by a form of art, these are Graffiti
For many people a thorn in the eye for others a colord of their vicinity or Street, sometimes very large can sometimes be very simple and very often we send a message!Advertising signs are everywhere to see in the street image and is `socially accepted "for many yet, give this a regards message?? I do not think so, it is a dirty with the company is based on money and production!

donderdag 11 maart 2010

Men eigen stijl? heb ik dat? geen idee eigenlijk, ik heb wel een andere kijk op fotografie dan de anderen, voor mij hoeft een beeld niet echt 100% scherp te zijn, waarom eigenlijk? omdat het zo voorgeschreven staat in de handleiding fotografie? veel vraagtekens vandaag... waar ik effectief van houd zijn beelden in zwart wit van mensen op doodnormale plaatsen.

Beetje teveel verdiept in het werk van Bernard Plossu:
http://documentsdartistes.org/artistes/plossu/repro.html

Hoe je het draaid of keert, hij is één van die fotografen waar ik naar opkijk, niet echt bekend maar schitterend werk naar mijn smaak en mening.

maandag 8 maart 2010

zaterdag 6 maart 2010

Choose Life

Choose a Career...
Choose a fucking big television
Choose Life

I Choose...

vrijdag 5 maart 2010

op straat

Op weg naar mijn werk kon ik dit beeld nog rap vasthouden... ze hebben het nooit geweten dat ze gefotografeerd zijn!