zaterdag 21 augustus 2010

Graffiti Jam Gent

Some good artist at work...
But i think graffiti is not really belong to the sort of jams, it belongs to the underground, thats my opinion

vrijdag 6 augustus 2010

Heist aan zee

Even weg uit de stad, ik wou eigenlijk naar Frankrijk maar na het overslapen was het een beetje te laat...
Away from the city, I really wanted to France but after sleeping on it was a bit late ...

woensdag 4 augustus 2010

Project

Mijn nieuw project dat hopelijk zal uitmonden in een boek, portretten van Graffiti schilders!
Legaal en illegaal, deze kunstenaars in beeld brengen is niet evident, daarom dat ik het ook doe...
Dit zijn de misschien enigste beelden die ik ga tonen, ik leg mij geen deadline op, ik ga er gewoon voor tot ik de beelden heb die ik wil! Deze kunstenaars zullen niet herkenbaar worden voorgesteld als ze dit niet willen uit respect!
My new project that will hopefully result in a book of portraits of graffiti artists! Legal and illegal, these artists into view is not obvious why I do it ... These are perhaps the only thing I'm going to show images, I I put no deadline, I just go for it until I got the pictures I want!
These artists will not be recognizable presented as they do not want out of respect!

zondag 1 augustus 2010

zwerftochten

Rondzwerven door mijn eigen stad, langs straten en wegen die ik niet ken of juist maar al te goed ken, per fiets of te voet maar altijd de camera erbij.
Wandering around my own city, streets and roads that I do not know or even know all too well, by bicycle or on foot but there is always the camera.