vrijdag 12 maart 2010

eye

Stad, soms gehuld in donkerte en een speciale sfeer van afwijzing en troosteloosheid, toch is er een lichtpunt in deze donkerte, door lachende mensen of door een vorm van kunst, graffiti...

Voor veel mensen een doorn in het oog voor anderen een opfleuring van hun buurt of straat, soms heel groot soms heel eenvoudig en heel vaak men een boodschap!
Reclame borden zijn overal te zien in het straat beeld en is " maatschappelijk aanvaard " voor vele toch, geven deze een positeve boodschap?? ik denk het niet, het is een vuil afkooksel van de maatschappij berust op geld en productie!

City, sometimes shrouded in darknis and a special atmosphere of rejection and at, but there is a ray of light in this darknis, by laughing people or by a form of art, these are Graffiti
For many people a thorn in the eye for others a colord of their vicinity or Street, sometimes very large can sometimes be very simple and very often we send a message!Advertising signs are everywhere to see in the street image and is `socially accepted "for many yet, give this a regards message?? I do not think so, it is a dirty with the company is based on money and production!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten