vrijdag 2 april 2010

gevangen??


Gevangenschap? neen, prikkeldraad moet niet altijd een teken zijn van gevangenschap... het kan ook een geliefd fotomotief zijn welke ik bij het laatste licht in beeld vastgehouden heb...

Captivity? No, barbed wire should not always a sign of captivity ... it can be a popular photomotiv are those I on the last light in the picture detained have ...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten