donderdag 27 mei 2010

haven

Wat doet iemand op een mooie zondagavond als hij vrij is, neen, niet voor de tv zitten om te kijken naar één of ander programma waar je toch niets van opsteekt en die je zo dom of iets maken, neen, ik ga liever fotograferen! Met een heel mooi avondlicht maakte ik een reeks opnamen in de haven hier in Gent, tegenlicht met laagstaande zon, een paar wolkjes en rust en stilte, rust en stilte in de haven vind je de zondag, voor mij steeds een reden om dikwijls terug te keren naar daar...
What does someone on a fine on Sunday evening as it is free, no, not for the TV are in order to look at one or other programme where you can nevertheless learn nothing and that you can make so stupid, no, I am rather photographing! with a very nice evening light I made a series recordings in the port here in Ghent, including with sun will, a few clouds and calm and quiet, calm and silence in the port on a Sunday, for me still often a reason to return to that ...

1 opmerking: